...Forward, men, forward! Let it never be said that Texans lag in a fight!  

 

Regimentsledelse og stab,
7. TEXAS, 1861-1865OBERST (Regimentssjef)

1

John GREGG
9 nov 1861 – 29 aug 1862

Forfremmet til Brigader 29. august 1862. Alvorlig såret 19. september 1863, Chickamauga, Georgia. Drept i kamp 7. oktober 1864, Darbytown Road, nær Richmond, Virginia.

2

Hiram Bronson GRANBURY
29 aug 1862 – 29 feb 1864

Såret 19. september 1863, Chickamauga, Georgia. Fungerende brigadesjef fra 25. november 1863. Forfremmet til Brigader 29. februar 1864. Drept i kamp 30. november 1864, Franklin, Tennesse.

3

William Lewis MOODY
29 feb 1864 – sommer 1864

Fungerte bare på papiret, da han var på sykeperm i Texas hele perioden. Ble ikke friskmeldt og søkte avskjed i 1864.


OBERSTLØYTNANT (Nestkommanderende)

1

Jeremiah Morill CLOUGH
9 nov 1861 – 15 feb 1862

Drept i kamp, Fort Donelson, Tennessee.

2

William Lewis MOODY
29 aug 1862 – 29 feb 1864

Forfremmet fra kaptein i kompani G 29. august 1862. Alvorlig såret 10. juli 1863, Jackson, Mississippi. Forfremmet til oberst 29. februar 1864, mens han fremdeles var på sykeperm i Texas.


MAJOR

1

Hiriam Bronson GRANBURY
9 nov 1861 – 29 aug 1862

Forfremmet til oberst 29. august 1862.

2

Khleber Miller VAN ZANDT
29 aug 1862 – 11 juni 1864

Forfremmet fra kaptein i kompani D 29. august 1862. Sykeperm i Texas fra desember 1863 pga astma og lungeproblemer. Ble ikke friskmeldt og fikk avskjed etter søknad 11. juni 1864.
STAB

ADJUTANT (Løytnant)

1

William D. Douglas

Overført til tjeneste vest for Mississippi 1862.

2

George A. Blain

Drept i kamp 30. november 1864, Franklin, Tennessee.

FELTLEGE (Major)

1

John L. Alston

Overført til annen avdeling, krigsfange 7. april 1862, Shiloh, Tennessee.

2

Robert A. Felton

Dimmitert av helsemessige årsaker.

3

John R. Crain

Tilstede ved kapitulasjonen 26 april 1865, Greensboro, NC.

ASSISTERENDE FELTLEGE (Kaptein)

1

Robert A. Felton

Forfremmet til regimentsfeltlege.

2

Davis T. Richardson

Tilstede ved kapitulasjonen 26 april 1865, Greensboro, NC.

FELTPREST

1

Stokley R. Chaddick

Ingen opplysninger etter februar 1862.

KVARTERMESTER (Kaptein)

1

William Broadfield

Dimmitert.

2

Quentin D. Horr

Ingen opplysninger etter september 1864.

3

Ben D. Foscue

Tilstede ved kapitulasjonen 26 april 1865, Greensboro, NC.


INTENDANT (Kaptein)

1

S. T. BRIDGES

Ingen opplysninger.

2

WILLIAM W. WEST

Ingen opplysninger.


FANEBÆRER (Løytnant), stabsstilling fra februar 1864

1

B. P. Sypert

Døde av sykdom.

2

Ira B. Sadler

Utnevnt fra kompani A 28. april 1864. Såret 30. nov 1864, Franklin, Tennessee. Krigsfange.

KOMMANDERSERSJANT (Sergeant Major)

1

THOMAS J. BEALL

Overført til brigadestaben 9. oktober 1862, som løytnant og Aide-de-Camp for Brigader John Gregg. 


Visit 15th Wisconsin on the Net !