...Forward, men, forward! Let it never be said that Texans lag in a fight!  


Policy7. Texas legger stor vekt på en åpen og kameratslig atmosfære i alle sammenhenger. På følgende områder er vi derimot ganske kompromissløse:

Sikkerhet går alltid foran. Vi leker ikke med våpen.

Historisk korrekthet. Organisasjon, uniformer, utrustning, våpen, stridsteknikk, leir, osv. skal være mest mulig korrekt i forhold til det historiske forbildet vi representerer.

Kontinuerlig læring. God kunnskap om tidsperioden vi forsøker å fremstille er viktig. Reenacting er en kontinuerlig læringsprosess for alle involverte.

Fokus på den alminnelige soldat. Vi driver ikke med reenacting for å vise oss frem i fancy uniformer. Det er den menige soldats hverdag det først og fremst handler om.

Lagarbeid. Reenacting er lagarbeid. Alle må yte et bidrag til fellesskapet.

Vi kan alltid bli bedre. Ingen er perfekt, vi kan alle jobbe for å forbedre oss.
tilbake til index " det nye 7. Texas "


 


Visit 15th Wisconsin on the Net !