...Forward, men, forward! Let it never be said that Texans lag in a fight!  


Nord og SørSelv om vi i første rekke representerer en Sydstatsavdeling, er det også aktuelt for oss å ta på Nordstatsuniform fra tid til annen. Omtrent 2/3 av alle borgerkrigs reenactors velger å være rebeller, mens styrkeforholdet i virkeligheten var motsatt - 2/3 av alle borgerkrigssoldater var yankeer.

For å realistisk gjenskape bestemte slag, er det vanlig at Sydstatsreenactors i USA rullerer på å skifte side (såkalt "galvanize"). Nå er det lite sannsynlig at vi, som kun har anledning til å delta på et svært begrenset antall reenactments, skal bli bedt om å gjøre det samme. Men vi ser verdien av å oppleve begge sider, og anbefaler derfor alle medlemmer å skaffe seg Nordstatsutrustning også (selv om det ikke er et krav).

Som Nordstats "alter ego" har vi valgt Kompani B ("Wergeland Guards") av 15. Wisconsin Infanteri Regiment, et regiment som nesten utelukkende bestod av utvandrede nordmenn.


Soldater fra 15. Wisconsin ved Chickamauga 1999


tilbake til index " det nye 7. Texas "


 


Visit 15th Wisconsin on the Net !