...Forward, men, forward! Let it never be said that Texans lag in a fight!  KOMPANI A, 7. TEXAS 
INFANTERI REGIMENT

"Waco Guards"

MANNSKAPSLISTE

Denne fortegnelsen inneholder rullebladet til samtlige av de 97 mann som tjenestegjorde i Kompani A, 7. Texas Infanteri Regiment fra 1861 til 1865. Opplysningene er i hovedsak hentet fra "Compiled Service Records", i National Archives of the United States, Washington, D.C.

Rullebladene inneholder imidlertid forholdsvis sparsomt med informasjon. Dette skyldes først og fremst at mye gikk tapt under krigen. Fra perioden etter mai 1864 er det stort sett bare krigsfange- og sykehusjournaler som er bevart.

Forklaring til tabellen:

Stjerne * angir de som var med i kompaniet fra starten, altså pr. 1. oktober 1861.

Alder ved verving i 1861.

De opprinnelige offiserer og underoffiserer (sersjanter og korporaler) i kompaniet er oppført først i tabellen, dvs. de som hadde disse stillingene fra starten i oktober 1861. Øvrige mannskaper er listet alfabetisk.

Alle soldater og underoffiserer som ble tatt som krigsfanger ved Fort Donelson (16. februar 1862) ble sendt til Camp Douglas, Chicago, Illinois. De ble utvekslet i september 1862 ved Vicksburg, Mississippi.
Navn

Grad

Alder

Tjeneste

* GRANBURY, HIRAM BRONSON

Kaptein

30

· Første sjef for kompani A. Utnevnt til major i regimentsstaben 10 nov 61.

*Houston, A. M.

Løytnant

29

· Døde av sykdom, Marshall, Texas 19 eller 20 okt 61

*Alexander, C. N.

Løytnant

Kaptein

27

· Utnevnt til løytnant 19 okt 61

· Valgt til kaptein 10 nov 61

· Krigsfange 16 feb 62, Fort Donelson, rømte under transport.

· Beordret til Texas for å rekruttere okt 62.

· Kom ikke tilbake og strøket fra rullene 31 des 63.

*Rosson, E. B.

Fenrik

Løytnant

41

· Valgt til løytnant 10 nov 61.

· Drept i kamp 15 feb 62, Fort Donelson.

*Norvell, J. Sam

Fenrik

Løytnant

Kaptein

27

· Valgt til fenrik 10 nov 61.

· Krigsfange 16 feb 62, Fort Donelson, utvekslet.

· Forfremmet til løytnant mvf 15 feb 62.

· Såret 19-20 sep 63, Chickamauga.

· Forfremmet til kaptein 22 des 63.

· Drept i kamp 2 sep 64, Lovejoy’s Station, Georgia

*Bland, John V.

Oversersjant

28

· Høyde 170 cm, brunt hår, blå øyne, født i Jefferson County, Kentucky.

· Ikke oppført som krigsfange etter Fort Donelson.

· Krigsfange 12 mai 63, Raymond, Miss., sent til Camp Morton, Indiana.

· Avla troskapsed til U.S. 25 mars 64, løslatt.

*Webster, M. M.

2. sersjant

24

· Døde av sykdom 12 des 61, Hopkinsville, Kentucky.

*McCary, J. W.

3. sersjant

21

· Døde av sykdom 17 des 61, Hopkinsville, Kentucky.

*Sparks, R. W.

4. sersjant

 

· Døde av sykdom 23 des 61, Hopkinsville, Kentucky.

*Bennett, W.

1. korporal

20

· Høyde 170 cm, lyst hår, blå øyne.

· Unnslapp fra Fort Donelson med 8. Texas Kavaleri.

· Tilbake til 7. Texas 4 nov 62.

· Lettere såret 27 nov 1863, Ringgold Gap, Georgia.

· Såret 22 juli 64, Atlanta, Georgia.

· Døde av sår 18 aug 64 på feltsykehus i Forsythe, Georgia.

*Jackson, Edward S.

2. korporal

24

· Krigsfange 16 feb 62, Fort Donelson, utvekslet.

· Fraværende på rekrutteringsoppdrag 27 jan 63.

· Ulovlig fravær jan – apr 64.

*Rogers, William E.

3. korporal

Fenrik

Løytnant

20

· Høyde 180 cm, blå øyne, lyst hår, bosatt i Waco, Texas.

· Krigsfange 16 feb 62, Fort Donelson, utvekslet.

· Valgt til fenrik 8. okt 62.

· Innlagt på feltsykehus 29 nov 63, Macon, Georgia, med dysenteri.

· Forfremmet til løytnant 22 des 63.

· Lettere såret i låret 14 mai 64, Resaca, Georgia

· Krigsfange 22 jul 64, nær Decatur, Georgia. Sendt til Johnson’s Island, Ohio.

· Løslatt 15 juni 1865.

*Gill, William A.

4. korporal

3. korporal

18

· Unnslapp fra Fort Donelson med 8. Texas Kavaleri.

· Tilbake til 7. Texas 4 nov 62, som 4. korporal.

· Utnevnt 3. korporal innen 30 jun 63.

· Såret 19-20 sep 63, Chickamauga.

· Lettere såret i låret, 31 aug-1 sep 64, Jonesboro, Georgia.

*Shook, Thomas W.

Tambur

12

· Høyde 137 cm, grå øyne, lyst hår, født i Brandon County, Mississippi.

· Yngstemann i regimentet.

· Dimmitert 25 aug 63, udyktig pga kronisk dysenteri.

Mannskaper

*Abernathy, D. F.

Menig

 

· Krigsfange 16 feb 62, Fort Donelson, utvekslet.

· Innlagt på feltsykehus 31 des 62, Jackson, Mississippi.

· Sykepleier i mesling-sykehus jan-feb 63.

· Innlagt på feltsykehus 30 jun 63, Yazoo City, Mississippi.

· Innlagt på feltsykehus nov – des 63, Cassville, Georgia.

· Tilstede ved kapitulasjonen 26 apr 65, Greensboro, NC

*Abernathy, Martin V.

Menig

5. sersjant

3. sersjant

22

· Valgt til 5. sersjant 10 nov 61.

· Krigsfange 16 feb 62, Fort Donelson.

· Innlagt på fengselssykehus 2 mars – 23 april 62, Camp Douglas, med lungebetennelse.

· Utvekslet ved Vicksburg, Mississippi.

· Innlagt på feltsykehus 30 jun 63, Canton, Miss

· Utnevnt 3. sersjant juli/ aug 63.

· Såret 19-20 sep 63, Chickamauga.

· Krigsfange 30 nov 64, Franklin, Tennessee, sent til Camp Douglas, Illinois.

· Løslatt 18 juni 65.

*Arnold, W. F.

Menig

 

· Døde av sykdom 4 nov 61, Clarksville, Tennessee.

*Barton, J. W.

Menig

23

· Fraværende jan - feb 63.

· Dimmitert, dato ukjent.

Bentley, George W.

Menig

 

· Vervet 23 des 61, Hopkinsville, Kentucky.

· Krigsfange 16 feb 62, Fort Donelson, utvekslet.

· Anskaffet stedfortreder og dimmiterte 7 aug 63.

*Blankenbaker, David W.

Menig

29

· Høyde 180 cm, mørkt hår, mørke øyne.

· Krigsfange 16 feb 62, Fort Donelson, utvekslet.

· Innlagt på feltsykehus juli – sept/ okt 63, Quitman, Mississippi.

· Innlagt på feltsykehus jan-feb 64, LaGrange, Georgia.

· Innlagt på Ocmulgee feltsykehus 21 mai 64, Macon, Georgia, med dysenteri.

· Lettere såret i høyre lår 30 nov 64, Franklin, Tennessee.

· Krigsfange 17 des 64, Franklin, Tennessee. Sent til Louisville, Kentucky.

· Løslatt 16 juni 1865.

*Bowen, Leonidas S.

Menig

17

· Unnslapp fra Fort Donelson med 8. Texas Kavaleri.

· Tilbake til 7. Texas 4 nov 62.

· Lettere såret i høyre kinn 22 jul 64, Atlanta, Georgia.

· Innlagt på Ocmulgee feltsykehus 24 jul – 8 aug og 3 – 16 sep 64, Macon, Georgia.

· Krigsfange 30 nov 64, Franklin, Tennessee, sendt til Camp Douglas, Ill.

*Brooks, J. W. G.

Menig

18

· Avgitt til 15. Texas Infanteri 15 jul 62.

· Tilbake til 7. Texas 1 des 62

· Alvorlig såret 12 mai 63, Raymond, Mississippi.

· Sykeperm, fremdeles fraværende april 64.

*Brown, C. J.

Menig

19

· Krigsfange 16 feb 62, Fort Donelson.

· Døde av lungebetennelse 19 mai 62, Camp Douglas, Illinois.

Brown, Thomas J. Sr

Menig

31

· Høyde 172 cm, grå øyne, mørkt hår, født i Jefferson County, Alabama

· Vervet 1 des 62, Hill County, Texas

· Innlagt på feltsykehus jan – apr 64, Forsythe, Georgia

· Drept i kamp 22 jul 64, Atlanta, Georgia.

Brown, Thomas J. Jr

Menig

 

· Overført fra Kompani F 30 jun 63.

· Avgitt som kusk juli-des 63, Brandon, Mississippi.

· Alvorlig såret 22 juli 64, Atlanta, Georgia. Mistet et bein og døde av sine sår på feltsykehuset i Forsyth, Georgia.

*Bryan, A. H.

Menig

16

· Krigsfange 16 feb 62, Fort Donelson, utvekslet.

· Såret 19 sep 63, Chickamauga. Innlagt på feltsykehus i Newnan, Georgia.

· Lettere såret i låret 22 juli 64, Atlanta, Georgia.

· Tilstede ved kapitulasjonen 26 apr 65, Greensboro, NC.

*Bryan, Allen H.

Menig

 

· Krigsfange 16 feb 62, Fort Donelson.

· Innlagt på fengselssykehuset 18 mai – 25 jun 62, med rosen.

· Innlagt på fengselssykehuset 11-28 juli 62 med infeksjon i mandlene, døde der.

Caldwell, F. M.

Menig

 

· Vervet 26 mars 64 i Asheville, Alabama.

· På sykeperm ved kapitulasjonen april-mai 65.

*Callaway, J. N.

Menig

22

· Innlagt på sykehus 19 feb 62, Memphis, Tennessee.

· Fraværende på ukjent sted 1 aug 62.

· Innlagt på feltsykehus jan-feb 63, Clinton, Louisiana.

· Såret og krigsfange 12 mai 63, Raymond, Mississippi.

· Sent til Fort Delaware, utvekslet juli 63.

· Innlagt på sykehus 12 – 19 aug 63, Petersburg, Virginia, med akutt diare.

· Overført til Howard’s Grove sykehuset i Richmond, Virginia. Døde der 6 sept 63 av tuberkulose.

Cantrell, John L.

Menig

 

· Overført fra Kompani F 30 juni 63.

· Såret 19-20 sep 63, Chickamauga.

· Såret 29 nov 64, Spring Hill, Tennessee.

· Krigsfange 18 des 64, Franklin, Tennessee, sent til Rock Island.

· Utvekslet Point Lookout feb-mar 65.

· Innvilget 30 dagers perm fra sykehus i Richmond, Virginia, 28 mars 65.

Carroll, N. H.

Menig

 

· Overført fra Kompani F 30 jun 63.

· Innlagt på feltsykehus 2 – 26 okt 63, med feber.

· Tilstede ved kapitulasjon 26 april 65, Greensboro, NC.

Carter, Milton

4. sersjant

 

· Overført fra Kompani F som 4. sersjant 30 jun 63.

*Cawthon, John O.

Menig

Fenrik

20

· Høyde 177 cm, lyst hår, blå øyne.

· Krigsfange 16 feb 62, Fort Donelson, utvekslet.

· I MP-tjeneste 30 jun til sept/okt 63.

· Avgitt for å skaffe klær til kompaniet nov-des 63

· Valgt til fenrik mvf 1 sept 64.

· Såret i begge lår 30 nov 64, Franklin, Tennessee.

· Krigsfange 17 des 64, Franklin, Tennessee, sent til Fort Delaware.

· Løslatt 17 juni 1865.

Cheek, Richard M.

Menig

 

· Vervet 23 des 61, Hopkinsville, Kentucky.

· Krigsfange 16 feb 62, Fort Donelson.

· Rømte fra tog på vei til utveksling, sep 62.

*DecKard, H. B.

Menig

21

· Såret 15 feb 62, Fort Donelson.

· Døde av sår på US feltsykehus i Nashville, Tennessee.

*Estes, Edward B.

Menig

17

· Krigsfange 16 feb 62, Fort Donelson, utvekslet.

· Såret 25 nov 63, Missionary Ridge, Georgia.

*Evans, W. W.

Menig

25

· Døde av sykdom 18 des 61, Hopkinsville, Kentucky.

*Fowler, Tillman

Menig

2. sersjant

22

· Krigsfange 16 feb 62, Fort Donelson, utvekslet.

· Utnevnt til 2. sersjant 31 okt 62.

· Innlagt på St Mary feltsykehus 22-29 jun 64, West Point, Mississippi, med skjørbuk.

· Lettere såret 31 aug 64, Jonesboro, Georgia.

*Galloway, Robert V.

Menig

18

· Høyde 180 cm, blå øyne, mørkt hår, født i Mississippi.

· Såret 24 nov 63, Missionary Ridge, Tennessee.

· Ulovlig fravær jan-feb 64.

· Innlagt på Ocmulgee feltsykehus 23-28 mai 64, Macon, Georgia, med skuddsår fra hagle.

· Tilstede ved kapitulasjon 26 apr 65, Greensboro, NC.

*Galloway, James L.

Menig

22

· Krigsfange 16 feb 62, Fort Donelson.

· Alvorlig såret i skulderen 12 mai 63, Raymond, Miss. Døde av sine sår.

*Goff, A. L.

Menig

19

· Døde av sykdom 7 des 61, Hopkinsville, Kentucky.

*Gray, Robert W.

Menig

21

· Såret 15 feb 62, Fort Donelson.

· Unnslapp fra Fort Donelson med 8. Texas Kavaleri.

· Tilbake til 7. Texas 4 nov 62.

· Såret 12 mai 63, Raymond, Mississippi.

· Innlagt på Ocmulgee feltsykehus 4-7 sep 64, Macon, Georgia, med skuddsår (hagle) i venstre hånd.

· Dimmitert 3 nov 64 pga dårlig helse.

Hardin, J. A.

Menig

 

· Overført fra kompani F 30 juni 63.

· Avgitt til regimentsmusikken, i daglig tjeneste ved regimentsstaben mars-april 64

· Innlagt på St Mary feltsykehus 11 jan 65, West Point, Miss, med skuddsår (hagle), overført til Way sykehus i Meridian, Miss. 13 jan 65.

*Hardin, J. D.

Menig

18

· Døde av sykdom 21 des 61, Hopkinsville, Kentucky.

*Harris, R. W.

Menig

23

· Unnslapp fra Fort Donelson med 8. Texas Kavaleri.

· Drept i kamp 7 apr 62, Shiloh, Tennessee.

*Harrison, John A.

Menig

21

· Høyde 165 cm, blå øyne, lyst hår, født i Franklin county, Alabama.

· Dimmitert 5. april 62, men vervet seg på ny samme år.

· Såret 12 mai 63, Raymond, Miss, sykeperm i nord-Mississippi.

· Dimmitert 5 sept 64 pga "tuberkulose forårsaket av lungebetennelse og meslinger sist november"

Harrison, Thomas J.

Menig

 

· Overført fra kompani F 30 juni 63.

· Perm juli-aug 63

· Såret 19-20 sep 63, Chickamauga.

· Tilstede nov 63 – apr 64.

· Lettere såret i armen 22 jul 64, Atlanta, Georgia.

· Tilstede ved kapitulasjon 26 apr 65, Greensboro, NC.

*Hicks, H. D.

Menig

24

· Krigsfange 16 feb 62, Fort Donelson.

· Døde av lungebetennelse 10 jul 62, Camp Douglas, Illinois.

*Hofeckert, Philip

Menig

27

· Krigsfange 16 feb 62, Fort Donelson, utvekslet.

· Såret 12 mai 63, Raymond, Mississippi.

· Dimmittert 3 mai 64 pga dårlig helse.

Hoggans, Thomas

Menig

 

· Vervet 1 jan 63 i Marshall, Texas.

· Deserterte 12 jan 63.

*Holloway, John

Menig

45

· Høyde 177 cm, blå øyne, lyst hår, født i Montgomery County, Tennessee

· Etterlatt syk i Clarksville, Tennessee, 8 feb 62.

· Tilbake i 7. Texas 10 nov 62.

· Dimmittert 15 jan 63.

*Holloway, John V.

Menig

20

· Høyde 177 cm , blå øyne, lyst hår, fair compl, født i Montgomery County, Tennessee

· Unnslapp fra Fort Donelson med 8. Texas Kavaleri.

· Alvorlig såret 7 apr 62, Shiloh, Tennessee.

· Dimmittert 28 jun 62.

*Holloway, P. S.

Menig

16/ 23?

· Døde av sykdom 19 des 61, Hopkinsville, Kentucky.

*Hooks, David

Menig

23

· Unnslapp fra Fort Donelson med 8. Texas Kavaleri.

· Tilbake i 7. Texas 4 nov 62.

· Avgitt som slakter i tren jan – okt 63

· Tjeneste i saniteten mars-apr 64

· Lettere såret i låret 22 jul 64, Atlanta, Georgia.

· Drept i kamp 30 nov 64, Franklin, Tennessee. Gravlagt i grav 30, Carnton kirkegård, Franklin.

Jones, R. B.

Menig

 

· Overført til kompani H (?)

*Kendall, Benjamin F.

Menig

24

· Krigsfange 16 feb 62, Fort Donelson, utvekslet.

· Såret 20 sept 63, Chickamauga.

· Alvorlig såret i låret 1 sept 64, Jonesboro, Georgia.

· På sykeperm ved kapitulasjonen apr-mai 65.

*Kidd, John C.

Menig

Fenrik

30

· Krigsfange 16 feb 62, Fort Donelson, Tennessee.

· Forfremmet til fenrik 8 okt 62.

· Dødelig såret 12 mai 63, Raymond, Mississippi. Begravet på krigskirkegården i Raymond.

*Leonard, Malcolm M.

Menig

19

· Krigsfange 16 feb 62, Fort Donelson, utvekslet.

· Innlagt på fengselssykehuset 26 mai – 4 jun 62, Camp Douglas, med neuralgi.

· Såret 19-20 sep 63, Chickamauga.

· Drept i kamp 22 jul 64, Atlanta, Georgia.

*Longineau, J. B.

Menig

17

· Unnslapp fra Fort Donelson med 8.Texas Kavaleri.

· Tjeneste i 8. Texas Kavaleri til 22 jun 63.

· Fraværende syk 26 nov 63

Marshall, william W.

Menig

17

· Høyde 165 cm, blå øyne, lyst hår, født i Anderson County, Texas.

· Vervet 15 jan 63 i Marshall, Texas.

· Døde av kronisk diare i Newson feltsykehus 18 mar 64, Cassville, Georgia.

Matthews, J. M.

Menig

 

· Krigsfange 9 jul 63, Port Hudson, Louisiana. Ingen andre opplysninger.

*Moffitt, Benjamin F.

Menig

22

· Krigsfange 16 feb 62, Fort Donelson.

· Innlagt på US sykehus 4 mar 62, Saint Louis, Missouri, med skuddsår (hagle).

· Innlagt på fengselssykehus 25 jun – 9 sep 62, Camp Douglas, med kopper.

· Krigsfange 9 jul 63, Port Hudson, Louisiana.

More, T. O.

Menig

 

· Overført fra Kompani F 30 jun 63.

· Innlagt på feltsykehus sep-okt 63, Macon, Georgia.

· Sykeperm.

· Etterlatt syk feb 64 i Marietta, Georgia

· Innlagt på feltsykehus mars 64, La Grange, Georgia.

Murry, J. H.

Menig

Fenrik

 

· Overført fra kompani F 30 jun 63

· Forfremmet til fenrik 29 juli 63.

· Lettere såret 27 nov 63, Ringgold Gap, Georgia.

· Permisjon 5 feb 64.

· Tilstede ved kapitulasjon 26 apr 65, Greensboro, NC.

*Nowlin, James W.

Menig

Fenrik

 

· Valgt til fenrik 16 nov 61

· Drept i kamp 15 feb 62, Fort Donelson.

*Pilkington, P

Menig

32

· Døde av sykdom 15 des 61, Clarksville, Tennessee.

*Price, Goolsbury W.

Menig

26

· Innlagt på Ocmulgee feltsykehus 20-23 jul 64 og 7-11 sep 64, Macon, Georgia, med diare

· Avgitt som kusk til hærens forsyningstren ved kapitulasjonen 26 apr 65.

*Prior, James

Menig

17

· Unnslapp fra Fort Donelson med 8. Texas Kavaleri, overført til kavaleriet.

Qiunn, Michael

Menig

 

· Vervet 7 aug 63, Enterprise, Mississippi, som stedfortreder for G. W. Bentley. Deserterte samme kveld.

· Pågrepet i Mobile, Ala, av oberst Granbury. Overlevert til sjef for 1st Confederate Infantry Regiment, som han tidligere hadde desertert fra.

Ray, Bryant H.

Menig

 

· Overført fra kompani F 30 jun 63

· Såret 15 jul 63, Jackson, Mississippi.

· Innlagt på feltsykehus i Quitman, Mississippi, og Auburn, Alabama, frem til april 64.

· Dimmittert 19 sep 64 pga dårlig helse.

Ray, James Y.

Menig

 

· Overført fra Kompani F 30 jun 63.

· Krigsfange 12 mai 63, Raymond, Miss, sendt til Camp Morton, Indiana.

· Sendt fra Camp Morton til Fort Delaware 22 sep 63, og derfra til Point Lookout, Maryland, for utveksling.

· Lettere såret i låret 31 aug 64, Jonesboro, Georgia.

· Tilstede ved kapitulasjonen 26 apr 65, Greensboro, NC.

*Riddle, Dr. J. J.

Menig

40

· Overført til 11. Texas Kavaleri Regiment 18 des 62.

*Roberts, John D.

Menig

17

· Høyde 165 cm, mørke øyne, mørkt hår.

· Dimmitert 19 jan 62

Roberts, N. L.

5. sersjant

 

· Overført fra kompani F 30 jun 63 som 5. sersjant

· Såret 19-20 sep 63, Chickamauga.

· Innlagt på feltsykehus sept – des 63, Marietta, Georgia.

· Tilstede ved kapitulasjonen 26 apr 65, Greensboro, NC.

*Rogers, Joseph Franklin

Menig

18

· Såret 15 feb 62, Fort Donelson.

· Unnslapp fra Fort Donelson med 8. Texas Kavaleri.

· Tilbake i 7. Texas 4 nov 62.

· Krigsfange 30 nov 64, Franklin, Tennessee, sendt til Camp Douglas.

· Sendt til New Orleans for utveksling 4 mai 65.

*Roper, Andrew M.

Menig

24

· Krigsfange 16 feb 62, Fort Donelson, utvekslet.

· Kvitterte for mottatt bekledning 6 aug 64.

*Royall, A. J.

Menig

26

· Unnslapp fra Fort Donelson med 8. Texas Kavaleri.

· Tilbake i 7. Texas 4 nov 62.

· Alvorlig såret i hodet 31 aug 64, Jonesboro, Georgia.

· Døde av pyemia på Texas feltsykehuset 29 sep 64 i Auburn, Alabama.

*Rozell, W. W.

Menig

27

· Døde av sykdom 16 des 61, Hopkinsville, Kentucky.

*Ruyle, William A.

Menig

17

· Krigsfange 16 feb 62, Fort Donelson, utvekslet.

· Drept i kamp 12 mai 63, Raymond, Mississippi.

*Sadler, Ira B.

Menig

20

· Krigsfange 16 feb 62, Fort Donelson, utvekslet.

· Utnevnt løytnant og fanebærer 28 april 64, overført til regimentsstaben.

*Shead, Charles B.

Menig

22

· Høyde 183 cm, mørkt hår, mørke øyne, født i Coffee County, Tennessee.

· Krigsfange 16 feb 62, Fort Donelson, utvekslet.

· Falt fra et tre og skadet venstre lår og høyre vrist ganske alvorlig. Dimmitert 18 eller 21 okt 62.

Shirk, Henry

Korporal?

 

· Oppført som korporal i kompani A, 7. Texas, på kapitulasjons papirer datert 4. mai 1865, Citronelle, Alabama.

*Slavin, Newton C.

Menig

24

· Krigsfange 16 feb 62, Fort Donelson, utvekslet.

· Krigsfange 12 mai 63, Raymond, Mississippi, sent til Camp Morton, Indiana.

· Overført til Fort Delaware 22 jun 63, derfra til Point Lookout, Maryland, 20 sep 63, og derfra til Elmira, New York, 16 aug 64.

· Utvekslet 25 feb 65.

· Innlagt på Way feltsykehus 22 mar 65, i Meridian, Mississippi.

Smyre, James A.

Menig

 

· Overført fra kompani F 30 jun 63.

· Tilstede ved kapitulasjonen 26 apr 65, Greensboro, NC.

*Sparks, james H.

Menig

17

· Krigsfange 16 feb 62, Fort Donelson, utvekslet.

· Dimmitert 23 nov 62.

*Speagles, H. W.

Menig

18

· Døde av sykdom 2 jan 62, Hopkinsville, Kentucky.

*Strand, Christian Olsen

Menig

25

· Født 30 juni 1831 på Elverum i Norge.

· Høyde 167 cm, lyst hår, blå øyne, av yrke bonde.

· Krigsfange 16 feb 62, Fort Donelson, utvekslet.

· Innlagt på feltsykehus jun 63, Yazoo City, Mississippi, etterlatt der.

· Krigsfange 13 jul 63, Yazoo City. Løslatt på æresord.

*Trice, Charles W.

Menig

18

· Såret 27 jun 64, Kennesaw Moutnatin, Georgia, mistet hånden.

· Dimittert

*Trice, JOHN D.

Menig

22

· Døde av sykdom 17 des 61, Hopkinsville, Kentucky.

Watters, John

Menig

?

· Født i Alabama

· Overført fra kompani F 30 jun 63.

· Lettere såret i ankelen 31 aug 64, Jonesboro, Georgia.

· Såret i begge lår 30 nov 64, Franklin, Tennessee.

· Krigsfange 18 des 64, Franklin, Tennessee.

· Døde på US feltsykehus 15 apr 65, Nashville, Tennessee.

*Webster, D. B.

Menig

21

· Døde av sykdom 12 des 61, Hopkinsville, Kentucky.

*Willie, T. W.

Menig

14

· Unnslapp fra Fort Donelson med 8. Texas Kavaleri, overført til kavaleriet.

*Williams, George W.

Menig

21

· Krigsfange 16 feb 62, Fort Donelson, utvekslet.

· Oppført som savnet 12 mai 63, Raymond, Mississippi, men kom tilbake til avdelingen etter kort tid.

· Drept i kamp 30 nov 64, Franklin, Tennessee.

*Williams, L. H.

Menig

16

· Døde av sykdom 7 feb 62, Clarksville, Tennessee.

*Williams, Leonard S.

Menig

20

· Krigsfange 16 feb 62, Fort Donelson, utvekslet.

· Avgitt som slakter i tren jun – okt 63.

· Tilstede ved kapitulasjonen 26 apr 65, Greensboro, NC.

Woods, J. Frank

4. korporal

 

· Overført fra Kompani F 30 jun 63 som 4. korporal.

· Såret 19-20 sep 63, Chickamauga.

· Kvitterte for mottatt bekledning 18 sep 64.

Wood, William R.

Menig

 

· Avgitt som sykepleier med regimentslegen jun 63.

· Kvitterte for mottatt bekledning 30 sep 64.Visit 15th Wisconsin on the Net !