...Forward, men, forward! Let it never be said that Texans lag in a fight!  JOHN GREGG

Regimentssjef 1861 – 62,
brigadesjef 1862 - 63

John Gregg, dommer, kongressman og soldat, ble født 28. september 1828 i Lawrence County, Alabama, sønn av Sarah (Pearsall) og Nathan Gregg. Han studerte ved La Grange College i Georgia, graduerte i 1847, og underviste deretter i matematikk og språk ved samme skole. I 1851 begynte han å studere jus i Tuscumbia, Alabama. Året etter flyttet han til Texas og bosatte seg i Fairfield i Freestone County. I 1855, etter at hans første kone (Mollie Winston) døde, giftet han seg med Mary Frances Garth. De fikk to barn.

Gregg drev advokatpraksis de neste årene og startet den første avisen i Freestone County, "The Freestone County Pioneer". Han ble valgt til distriktsdommer i 1855 og virket i den stillingen frem til 1860, samtidig som han drev en gård og hadde betydelige eiendomsbesittelser, deriblant fire slaver.


Gregg drev advokatpraksis de neste årene og startet den første avisen i Freestone County, "The Freestone County Pioneer". Han ble valgt til distriktsdommer i 1855 og virket i den stillingen frem til 1860, samtidig som han drev en gård og hadde betydelige eiendomsbesittelser, deriblant fire slaver.

Frem mot borgerkrigens utbrudd var Gregg en ivrig tilhenger av løsrivelse fra Unionen. Han var en av initiativtakerne til å avholde en løsrivelsesforsamling i staten Texas, og ble selv valgt til å representere Freestone fylke i forsamlingen. I februar 1861 ble Gregg valgt av forsamlingen til å representere Texas i interim Kongressen til Amerikas Konfødererte Stater (den nye republikken dannet av utbryterstatene i sør) i Montgomery, Alabama. Han fulgte senere Kongressen til Richmond i Virginia. Men kort etter at krigen brøt ut for alvor i juli 1861, søkte han avskjed og vendte hjem til Texas for å organisere et regiment frivillige til Sydstatshæren. Han ble selv oberst og sjef for regimentet, som fikk betegnelsen 7. Texas Infanteriregiment.

Gregg ble tatt som krigsfange med sitt regiment ved Fort Donelson, Tennessee, i februar 1862, og satt syv måneder i fangeleir i Camp Chase, Ohio, og i Fort Warren, nær Boston, Massachusetts. Etter utveksling ble han forfremmet til brigader 29. august 1862, og fikk kommando over en infanteribrigade i Mississippi. I desember kjempet brigaden i slaget ved Chickasaw Bluffs.


Fra februar til april 1863 var Gregg’s brigade – nå inkludert 7. Texas regiment – stasjonert i Port Hudson, Louisiana, og i mai deltok han i slagene ved Raymond og Jackson, Mississippi. Deretter sluttet han seg til general Joseph E. Johnston’s hær, sammensatt for å unnsette Vicksburg. Da det mislyktes, ble brigaden overført til Army of Tennessee, og i september kjempet han i slaget ved Chickamauga, Georgia, hvor han ble alvorlig såret.

Gregg ble deretter overført til Virginia og fikk i januar 1864 kommandoen over den berømte "Hood’s Texas Brigade" i general Robert E. Lee’s Army of Northern Virginia. Han ledet deretter Texas brigaden i slagene ved Wilderness, Spotsylvania, North Anna River, Cold Harbor, Bermuda Hundred, Petersburg, og Richmond. John Gregg falt i spissen for sine menn ved Darbytown Road, nær Richmond, 7. oktober 1864.

Enken hans, Mary, reiste personlig gjennom frontlinjene til Virginia for å gjøre krav på ektemannens levninger. Senere var hun blant de kvinner som strevde for å innstifte en minnedag for de falne (Confederate Memorial Day). Både Gregg og hans kone ble gravlagt i Aberdeen, Mississippi. Gregg County, Texas, etablert i 1873, er oppkalt etter generalen. Det er et av 18 fylker i Texas oppkalt etter Sydstatssoldater og statsledere

 


 


Visit 15th Wisconsin on the Net !