...Forward, men, forward! Let it never be said that Texans lag in a fight!  Historisk informasjon om
det opprinnelige 7. Texas, 1861 – 1865.
Introduksjon

"Waco Guards" hadde sitt utspring i en lokalvern (milits) avdeling i byen Waco, McLennan fylke, Texas. Etter krigsutbruddet strømmet det på med frivillige, og rundt juli 1861 ble Waco militsen oppdelt i to kompanier og satt i beredskap for å bli utkalt til krigstjeneste. Sorenskriver Hiram Bronson Granbury var sjef for det ene kompaniet. Etter noen uker fikk han ordre om å møte i Marshall, Texas, for å bli innrullert i regimentet til lagdommer og kongressman John Gregg. Den 2. oktober 1861 ble således "Waco Guards", bestående av 71 befal og soldater, innskrevet i tjeneste i Sydstatshæren. De ble straks sendt videre på en strabasiøs ferd til Hopkinsville i sørvest Kentucky, hvor Gregg's regiment omsider ble oppsatt den 10. november 1861. "Waco Guards" ble dermed Kompani A av 7. Texas Frivillige Infanteriregiment.


Nordmenn i 7. Texas under krigen

Kompani A (Waco Guards)
Menig Christian Olsen Strand var født i 1831 på Elverum og utvandret til Texas i 1853. Han slo seg ned i Bosque fylke, og vervet seg i Waco Guards sommeren 1861, 30 år gammel. Som de fleste andre i 7. Texas ble han krigsfange ved Fort Donelson (16. februar 1862), og satt internert i syv måneder i Camp Douglas ved Chicago, Illinois, før han ble utvekslet i september 1862. Strand ble tatt tilfange for andre gang 13. juli 1863, mens han lå syk på feltlasarettet i Yazoo City, Mississippi. Etter det katastrofale nederlaget ved Vicksburg ni dager tidligere, hadde han åpenbart mistet troen på Sydstatene. Stilt overfor en ny runde i krigsfangeleir, valgte han i stedet å verve seg i Nordstatshæren. Den 17. august 1863 ble Strand innskrevet i 58. Illinois Infanteriregiment, hvor han tjenestegjorde helt til 1. april 1866. Etter krigen vendte han tilbake til Bosque fylke i Texas, hvor han døde i 1915, 83 år gammel.


Kompani G (Freestone Freemen)
Menig Helge Jakobsen Gran var født i 1830 på Vang i Hedmark. Han utvandret til Texas i 1851 og bosatte seg også i Bosque fylke. Gran vervet seg Fairfield, Freestone fylke, 25. juli 1861, 31 år gammel. I likhet med Strand og de fleste andre i regimentet, ble han også krigsfange ved Fort Donelson i februar 1862, og satt syv måneder i Camp Douglas. Etter oppholdet i fangeleiren var imidlertid Grans helse nedbrutt, og han ble dimmittert på medisinsk grunnlag den 22. oktober 1862, en drøy måned etter utveksling. Han reiste deretter hjem til Texas og kom etter hvert til hektene igjen. Den 10. oktober 1863 vervet han seg for annen gang, nå i 2. Texas Kavaleriregiment, hvor han tjenestegjorde som sersjant i Kompani F til krigens slutt, for det meste i Rio Grande dalen. Gran døde i Bosque fylke i 1904, 74 år gammel.


(Det er viktig å lese avsnittene i rekkefølge
for best oversikt og innsikt )

BAKGRUNN

Texas ved krigsutbruddet

Kart over staten Texas med en oversikt
over hvor 7. Texas ble rekruttert

Historien om
7. Texas Infanteriregiment (kort)

Organisasjonstablå 1861

Organisasjonstablå 1863

Slagorden og styrketall

Offisielle rapporter av offiserer i 7. Texas (kun på engelsk)

Brev fra offiserer i 7. Texas (kun på engelsk)

 

PERSONELL

Regimentsledelse og stab
(Også biografier av offiserer i regimentsledelsen)

Offiserer i kompani A

Underoffiserer i kompani A

Mannskapsliste med rulleblad

 

UTRUSTNING

Våpen i kompani A, 7. Texas

Faner i 7. Texas

 

Litteratur

Litteraturliste
 


 


Visit 15th Wisconsin on the Net !