...Forward, men, forward! Let it never be said that Texans lag in a fight!  


Hvem vi erKompani A, 7. Texas er en idealistisk klubb som eksisterer for at våre medlemmer skal ha det artig og for å holde minnet om soldatene i borgerkrigen levende. I 7. Texas vil du møte forskjellige typer mennesker fra ulike deler av landet som har det til felles at de interessert i amerikansk historie og militær historie. Og amerikansk historie er tildels også norsk historie - omkring 6000 utvandrede nordmenn deltok i borgerkrigen, to av dem nettopp i 7. Texas Infanteriregiment. Den amerikanske borgerkrigen er et viktig kapittel i norsk utvandrerhistorie.

Når vi drar ut i "felt", reiser vi tilbake til 1860-tallet med hensyn til antrekk og aktiviteter. Ved å bli med i 7. Texas får du anledning til å føle spenningen i angrepet, lukte slagets røyk, oppleve leirlivets kameratskap; drille de samme manøvrene og marsjere i de samme formasjonene som soldater gjorde for 140 år siden. Med andre ord, å gjøre det du tidligere bare har lest om.

I tilfelle du lurer, så har ikke det faktum at vi fremstiller Sydstatssoldater noe med medlemmenes politiske oppfatning å gjøre (de fleste av oss har Nordstatsuniform også). Vi representerer en militær avdeling som hobby, men vi er ikke en militær avdeling. Vi har ingen politisk eller sosial agenda, og vi er ikke en klubb for "hobby krigere".


7. Texas og 16. Tennessee i leir,
Weston Park, England 1997tilbake til index " det nye 7. Texas "


 


Visit 15th Wisconsin on the Net !