...Forward, men, forward! Let it never be said that Texans lag in a fight!  HIRAM BRONSON GRANBURY

Kompanisjef 1861, major 1861 – 62,
regimentssjef 1862 - 63, brigadesjef 1863 - 65

Hiram Bronson Granbury, advokat og soldat, ble født 1. mars 1831 i Copiah County, Mississippi, sønn av Nancy (McLaurin) og Norvell R. Granbury. Han studerte jus ved Oakland College i Raymond, Mississippi. Kort etter graduasjon flyttet han til Texas og bosatte seg først i Seguin, hvor han etablerte sakfører firma i 1851. Men virksomheten viste seg lite lønnsom, og han flyttet derfor til Waco i McLennan County. Fra 1856 til 1858 hadde han stilling som fylkesdommer i McLennan County. Han var også medarbeider i byens første avis, "South West." Den 31. mars 1858 giftet han seg med Fannie Sims fra Waco, de fikk ingen barn.


Da borgerkrigen brøt ut organiserte han et kompani frivillige til Sydstatshæren, "Waco Guards", som ble Kompani A i 7. Texas Infanteriregiment. Granbury ble først kaptein og sjef for kompaniet, men ble allerede i november 1861 forfremmet til major. Han ble tatt som krigsfange med sitt regiment ved Fort Donelson, Tennessee, i februar 1862, og satt syv måneder i fangeleir på Johnson’s Island, Ohio, før han ble utvekslet.

Granbury tok faktisk med seg sin kone ut i krigen. Hun innlosjerte seg i nærheten av hans tjenestesteder, og fulgte ektemannen nordover til Johnson’s Island mens han satt som krigsfange. Der bodde hun like ved fangeleiren, men ble alvorlig syk av kulde og utmattelse i den harde vinteren. Hun reiste da sørover til Mobile i Alabama, hvor hun døde kort etter at Granbury ble utvekslet.

Ved reorganiseringen av 7. Texas ble Granbury forfremmet til oberst og sjef for regimentet. Fra februar til april 1863 var han stasjonert i Port Hudson, Louisiana, og i mai deltok han i slagene ved Raymond og Jackson, Mississippi. Deretter sluttet han seg til general Joseph E. Johnston’s hær, sammensatt for å unnsette Vicksburg. Da dette mislyktes, ble Granbury’s regiment overført til Army of Tennessee, og i september kjempet han i slaget ved Chickamauga, Georgia, hvor han ble såret. Han deltok i slaget ved Missionary Ridge i november, hvor han overtok som brigadesjef da hans kommanderende offiser, James A. Smith, ble såret. Under retretten etter det slaget utmerket han seg særlig for sin opptreden i forsvaret av Ringgold Gap.

Granbury ble forfremmet til brigader 29. februar 1864, og fikk fast stilling som brigadesjef i generalmajor Patrick Cleburne’s divisjon av Army of Tennessee. Han ledet deretter sin Texas brigade i felttoget mot Atlanta, og utmerket seg gjentatte ganger, særlig i slagene ved Resaca, Pickett’s Mill, Atlanta og Jonesboro. Etter Atlantas fall deltok Granbury i general John Bell Hood’s katastrofale invasjon av Tennessee, hvor han falt i spissen for sine menn i slaget ved Franklin 30. november 1864.

Granbury ble først gravlagt i Columbia, Tennessee. I november 1893 ble hans levninger imidlertid flyttet til Granbury i Hood County, Texas, i forbindelse med at byen ble oppkalt etter ham. 5000 mennesker var samlet for å bivåne bisettelsen, deriblant 11 av hans tidligere motstandere fra Nordstatshæren. En statue av generalen står i dag foran tinghuset i Granbury, Texas.

 


 


Visit 15th Wisconsin on the Net !