...Forward, men, forward! Let it never be said that Texans lag in a fight!  Feltreglement for Kompani A, 
7. Texas Infanteri RegimentHensikt

Hensikten med dette reglementet er å fastsette en del generelle retningslinjer for kompaniets kommandostruktur, uniformering, bevæpning, drill, bivuakk, leirtjeneste og opptreden i felt, slik at dette ivaretas på en mest mulig historisk korrekt måte. Medlemmer i 7. Texas anmodes om å følge disse bestemmelser i alle sammenhenger hvor man opptrer i uniform og representerer en militær avdeling.

Reglementet må ses i sammenheng med "Sikkerhetsbestemmelser for Kompani A, 7. Texas" og "Uniformsreglement for Kompani A, 7. Texas".

 

Mål

Kompaniet skal fremstille infanteri soldater i Sydstatenes vestlige hær fra tiden 1862 – 1865. Fremstillingen skal i størst mulig grad baseres på 7. Texas Infanteri Regiment, Granbury’s brigade, Cleburne’s divisjon, Army of Tennessee, slik det eksisterte i 1863 og 1864. Alle uniformseffekter og annet utstyr som benyttes i avdelingen skal i prinsippet være av typer som kan dokumenteres å ha blitt brukt av personell i vårt historiske forbilde.

 

Kommandostruktur

Militær kommandostruktur gjelder alltid i felt.

Offiserer og sersjanter skal være inneforstått med og utføre de oppgaver som tilligger stillingen (se "Instruks for befal i 7. Texas", "Regulations for the Army of the Confederate States 1863", og "Hardee's Rifle and Light Infantry Tactics").

Kompanisjef fastsetter hvilken kommandostruktur og gradsnivå som skal gjelde internt i kompaniet på et gitt arrangement, på grunnlag av antall påmeldte deltakere og retningslinjer gitt av ansvarlig arrangør.

Ved arrangementer hvor avdelingen inngår i en bataljon kreves normalt 20 mann for å delta som et fullverdig kompani. Er deltakerantallet lavere vil vi enten bli slått sammen med en annen avdeling for å danne et kompani i bataljonen, eller delta som individuelle soldater i et annet kompani.

 

Uniform

4.1 Generelt

Kompaniets uniform skal baseres på det som var vanlig blant infanteri avdelinger i Army of Tennessee generelt, og i 7. Texas spesielt, i 1863-64.

Det skal være en relativt lik standard internt i kompaniet, da soldater i ett kompani normalt fikk utlevert ny feltbekledning samtidig.

Jakker og bukser skal som hovedregel være av type som ble levert av Hærens depoter i Georgia eller Alabama.

Blå nordstatsbukser skal ikke brukes.

4.2 Uniformsjakke

Den mest brukte jakken i kompaniet bør være av typen produsert av Hærens depot i Columbus, Georgia.

Alternativ to er jakke av type produsert i Hærens depot i Atlanta eller i Alabama.

Jakker av andre typer skal, i den grad de brukes, være ensfargede og uten ekstra pynt og/ eller farger.

4.3 Hodeplagg

Enkle, sivil produserte filt hatter av tidsriktig type bør være i flertall.

Kepi kan nyttes dersom den er av jean stoff og med korrekt brem, for, og svetterem (se uniformsreglement).

Stetson/ cowboy hatter er ikke tillatt.

4.4 Merker, distinksjoner og snorer

Bruk av luemerker og annen pynt skal begrenses til et minimum. Hattesnorer skal ikke brukes av menige soldater/ underoffiserer.

Messingmerker som tillates brukt er Texas stjerne eller en kompanibokstav "A", plassert på hodeplagg. Begge merker bør ikke nyttes samtidig. Andre messing- eller vevde merker skal ikke brukes.

Vinkler for korporaler og sersjanter bør være håndsydd direkte på uniformsjakke. Farge på vinkler skal være mørk blå eller svart.

4.5 Vester

Vester som brukes i avdelingen bør være av ulike typer og farger, da de ble anskaffet privat og ikke av Hæren.

4.6 Annet

Halstørkle/ bandanna skal ikke brukes. Tidsriktig skjerf av ull eller bomull kan brukes i kaldt vær.

 

Våpen og ammunisjon

Med hensyn til våpen går sikkerhet foran tidsriktighet der dette ikke samsvarer.

5.1 Gevær og bajonett

Kun 3-bander (lange) perkusjons-rifler/musketter skal brukes, fortrinnsvis Enfield P1853 Rifle Musket.

Springfield M1861 og andre tidsriktige 3-bander geværer tillates, men anbefales ikke hvis man har tilgang på Enfield.

Originale våpen og glattløpet, indisk produsert "Enfield" utgave (vanlig blant reenactors i England grunnet strenge våpenlover) tillates kun brukt i forbindelse med opplæring av nye mannskaper.

Geværer skal være utstyrt med bajonett.

5.2 Revolvere, sabler og kniver

Revolvere og sabler skal uten unntak bare bæres av offiserer, og ikke flere enn en per mann.

Kniver skal være av tidsriktig type og i tidsriktig slire. I infanteriet er kniv først og fremst en bruksgjenstand, og store "kampkniver" av typen "D-guard Bowie", "Arkansas Toothpick", etc. skal ikke bæres (et kortvarig fenomen fra tidlig i krigen som fotsoldater raskt kvittet seg med).

5.3 Ammunisjon

Kun papirpatroner av tidsriktig utførelse skal brukes.

Papir til papirpatroner skal være ensfarget (uten trykksverte og mønster) og helst ubleket.

Papirpatroner skal som hovedregel klargjøres før et arrangement, og ikke i leir.

Det er forbudt å bruke teip, stifter, og lignende på papirpatroner.

 

Øvrig personlig utrustning

6.1 Patrontaske

Patrontaske skal ha blikk innlegg for sikker oppbevaring av patroner.

Messingplate på patrontaske lokk skal ikke brukes. Brystplate (til kryssrem) skal heller ikke brukes.

6.2 Generelt

Knapsack (ryggsekk/ ransel) anbefales.

Lærvarer, feltflasker og haversacker som brukes i kompaniet bør ikke utelukkende være av US fabrikat. Variasjon er her på sin plass, og typer produsert av Sydstatshæren og utlevert til Army of Tennessee anbefales brukt for de som har det. Importerte lærvarer av britisk fabrikat (Enfield modeller) er også kurant.

Feltflaske og haversack skal bæres i hoftehøyde. Hver enkelt må sørge for å tilpasse bærestroppen til riktig lengde.

 

Bivuakk

Kompaniets bivuakk skal som hovedregel etableres feltmessig ("campaign style"),

Ved etablering av feltmessig bivuakk brukes i størst mulig grad kun de hjelpemidler man til enhver tid kan bære med seg (campaign style), med eller uten knappetelt ("shelter tent").

Company fly (stor seildukspresenning som gir ly for mange personer) kan etableres.

Rammetelt, eller A-telt, brukes minst mulig, og kun i spesielle tilfeller hvor vi etablerer garnisons-bivuakk ("garrison camp").

Teltforlegning skal, når det etableres, alltid organiseres i "company street" i henhold til "Regulations for the Army of the Confederate States".

Ulltepper, "gum blankets" (liggeunderlag) og naturens hjelpemidler skal nyttes som soveplass. Moderne liggeunderlag, soveposer, etc. er ikke tillatt.

Tidsriktig leirmøblement - av type feltbord, klappstoler, kjøkkenustyr og lignende - kan medbringes i de tilfeller hvor vi etablerer garnisons-bivuakk ("garrison style").

 

Mat og drikke

Moderne innpakning skal så lang mulig fjernes på forhånd.

Vanlige matvarer og proviant var blant annet: Salt flesk, oksekjøtt, skinke, ris, poteter, mais (fersk, tørket, maismel, maisbrød), "hardtack" (kjeks), peanøtter, nøtter, grønnsaker (gulrøtter, erter, løk, tomater), frukt (epler, pærer), kaffe, og brunsukker.

Alkohol. Bruk av alkohol i leir er kun tillatt etter erklært stridspause av minst 6 timers varighet, dersom ikke andre retningslinjer er gitt av ansvarlig arrangør.

 

Drill

Kompaniet drilles i henhold til Hardee’s Rifle and Light Infantry Tactics, revidert utgave, 1861.

Drill trening gjennomføres som hovedregel en gang per dag, i kompani- og/ eller bataljonsforband.

Deltagelse på drill trening er obligatorisk, eventuelt fravær skal være klarert med kompanisjef.

 

Leirtjeneste

10.1 Oppstillinger

Rutinemessig kompanioppstilling to ganger om dagen, ved revelje og rosignal (retreat).

Øvrige oppstillinger etter kompanisjefens/ bataljonssjefens direktiver.

Med mindre annen ordre er gitt, skal våpen og grunnutrustning bæres på alle oppstillinger.

På oppstilling før drill eller strid skal alle stille med full feltflaske og full patrontaske.

10.2 Inspeksjoner

Våpeninspeksjon ("Inspection Arms") gjennomføres minst en gang hver dag, første gang før strid, og deretter hver gang strid er avsluttet.

Inspeksjon av øvrig antrekk/ utrustning og leir gjennomføres etter kompanisjefs/ bataljonssjefs direktiver.

10.3 Rapporter

Daglig styrkemelding ("Morning Report") leveres bataljonsstaben (til kommandersersjanten eller adjutanten) innen kl 0800 hver dag. Ansvar: oversersjant.

10.4 Fravær

Fravær fra leir skal meldes til sersjant eller offiser. Dette for å unngå at folk går glipp av viktige hendelser (bl.a. strid og drill trening), og for å unngå at "lete-aksjoner" settes i gang dersom enkelte er forhindret fra å møte til oppstilling og lignende.

10.5 Vakttjeneste

Kompaniets mannskaper kan pålegges vakttjeneste der dette er relevant for å fremstille en gitt historisk situasjon, etter kompanisjefs og/ eller bataljonssjefs direktiver.

Feltvakt etableres for å sikre egen teig mot fiendtlige fremstøt/ infiltrasjon.

Leirvakt etableres for å sikre adgangskontroll og ro og orden i eget bivuakk-område, deriblant bruk av åpen ild.

10.6 Annet

Mannskaper må forvente å bli pålagt diverse andre leir-gjøremål, deriblant å hente vann og ved, grave bål-grop, rydde teltplass, og lignende.

 

Faner

Ved selvstendige opptredener kan kompaniet medbringe egen fane. Ved arrangementer hvor vi inngår i en bataljon skal kompaniet ikke ha egen fane verken i leir eller i linjen.

 

Opptreden

12.1 Generelt

Våpen, antrekk og lignende skal holdes i brukbar orden. Feil og mangler skal så vidt mulig utbedres slik at alt utstyr til enhver tid er funksjonelt. Dette innebærer bl.a. regelmessig våpen puss, "bøting" av klesplagg, osv. (Historisk var tilgangen på etterforsyninger begrenset, slik at det var meget viktig for stridseffektiviteten at utstyr – selv om det var nedslitt – ble tatt godt vare på i felt.)

Holdning er avgjørende for å skape en tidsriktig atmosfære. Hver enkelt bør ha et bevisst forhold til hvordan man opptrer for å fremstille soldatlivet på 1860-tallet. Det er verken mulig eller hensiktsmessig å gjenskape dette fullt ut, men uten den riktige innstillingen til sin rolle kommer man aldri i nærheten.

Hver enkelt bør være forberedt på hva som skal skje, både før og under et arrangement. Det er viktig å søke informasjon på forhånd hvis det er noe som er uklart.

12.2 Moderne effekter

Bruk av moderne effekter skal generelt innskrenkes til ikke synlig undertøy.

En liten lommelykt (for eksempel MagLite Solitaire) og Leatherman/ tilsvarende er dog hendige hjelpemidler som anbefales medbrakt i alle sammenhenger.

Ringer, halskjeder, øreringer, armbåndsur og lignende skal tas av.

Til tobakksrøyking brukes først og fremst pipe eller sigarer. "Rullings" kan vanligvis aksepteres, men filtersigaretter skal ikke forekomme.

Moderne briller skal ikke brukes. De som trenger det må anskaffe tidsriktig innfatning og glass, eller bruke kontaktlinser.

For alle moderne effekter gjelder regelen om at de skal holdes mest mulig skjult og/ eller pakkes i tidsriktig innpakning. Vær nøye med dette!
tilbake til index " det nye 7. Texas "


 


Visit 15th Wisconsin on the Net !