...Forward, men, forward! Let it never be said that Texans lag in a fight!  


Faner i
7. TEXAS
Infanteriregiment


1. Bruk og betydning

Hvert regiment/ bataljon og selvstendig batteri i Sydstatshæren hadde rett til en egen fane. Fanen tjente som samlingsmerke og veiviser i felt - ikke helt urimelig når man tar i betraktning at svartkrutt var standard ladning i våpnene. Både på og utenfor slagmarken var fanen dessuten et overmåte viktig symbol for avdelingen, ettersom alle soldater først og fremst identifiserte seg med "sitt" regiment. Avdelingsfølelse og kameratskap betydde utrolig mye for soldatenes evne og vilje til å holde ut krigens påkjenninger, og regimentsfanen var det fremste symbolet på dette.

2. Faner i Sydstatshæren

Når man diskuterer faner i Sydstatshæren, er det viktig å ha to ting klart for seg:

Det var forskjell på nasjonalflagg og militære faner
(både mht. utforming og dimensjoner)


Nasjonalflagg - Confedrate States of America

" Stars & Bars "
1. versjon,
4. mars 1861 - 1. mai 1863
" Stainless Banner "
2. versjon,
1. mai 1863 - 3. mars 1865
3. versjon,
4. mars 1865
Det fantes ingen standard fane i hæren, utseendet på fanene varierte kraftig (i motsetning til regimentsfanene i den norske hæren, som alle er basert på samme "mal".

Kompanier og regimenter ble nesten alltid rekruttert fra bestemte fylker/ byer og delstater. I begynnelsen (1861-1862) var det vanlig at disse avdelingene fikk overrakt en "hjemmelaget" fane før de reiste til "fronten". Det var nærmest fritt fram for nær sagt hvem som helst å definere hvordan denne skulle se ut, men de fleste valgte en variant av enten delstatsflagget eller Sydstatenes første nasjonalflagg ("Stars & Bars"), med avdelingsnavnet på.

Under de første slagene som ble utkjempet i krigen skapte virvaret av faner mye forvirring, bl.a. viste det seg at nasjonalflagget var uegnet som stridsfane på grunn av likheten til "Stars & Stripes". Generalene tok deretter initiativ til å standardisere fanene i hæren. Dette initiativet kom imidlertid ikke fra overkommandoen sentralt, men fra flere generaler i ulike armeer og distriktskommandoer. Mer eller mindre uavhengig av hverandre utformet de bestemmelser for regimentene under sin kommando i løpet av 1861 og 1862. Således fikk hæravdelinger på ulike frontavsnitt vidt forskjellige faner, en praksis som fortsatte gjennom hele krigen. Resultatet ble likevel langt mer ensartet enn tidligere.


Faner i 7. TEXAS

Denne artikkelen skal handle om fanene til 7. Texas Infanteriregiment. Ingen av disse er bevart for ettertiden, eller beskrevet i detalj av de som fulgte dem. Med utgangspunkt i hvor "vårt" regiment tjenestegjorde, er det likevel mulig å danne seg et bilde av 7. Texas' faner.


November 1861 - februar 1862

I likhet med de aller fleste frivillige avdelinger, fikk 7. Texas sannsynligvis overrakt en "hjemmelaget" fane i Texas, like før avreise til fronten i oktober 1861. Det eksisterer imidlertid ingen konkrete opplysninger om hvordan denne fanen eventuelt så ut. De aller fleste avdelinger fra Texas valgte "Stars & Bars" (det første nasjonalflagget, se over) som sin første fane.

Noen avdelinger fra Texas reiste også hjemmefra med statens berømte "Lone Star" flagg i 1861 (deriblant 1. Texas Infanteriregiment), men pussig nok – statens historie tatt i betraktning – var det bare et fåtall.

" LONE STAR "
Texas flagg fra borgerkrigstiden (merk skjev stjerne)
Samtidig vet vi at kompaniene i 7. Texas ble sendt av gårde til fronten i all hast, før regimentet var ferdig organisert. Dermed er det også mulig at de dro hjemmefra uten fane. Ved ankomst Kentucky i november 1861 ble regimentet underlagt generalmajor William J. Hardee's Army of Central Kentucky. Generalene Hardee og S. B. Buckner utformet høsten 1861 en særegen fane til avdelingene i denne hæren. Det var ett rektangulært, mørk blått flagg med en hvit, oval sirkel litt til venstre for midten. Duken målte om lag 76 x 102 cm og var laget av bomull. Inni sirkelen ble regimentsnavnet malt på med svart skrift. Dersom 7. Texas ankom Kentucky uten fane ville de ganske sikkert fått utlevert et slikt "Hardee-flagg".
" Hardee Battle Flag ",
1. versjon, utlevert vinteren 1861-62
( 3. Tennessee Infanteriregiment )

Mississippi og Louisiana 1862 - 1863

Fra februar til september 1862 satt soldatene i 7. Texas i krigsfangenskap. Da de endelig ble utvekslet var det ikke nok folk igjen til å gjenreise regimentet. Ved utgangen av januar 1863 hadde man omsider lyktes med å verve tilstrekkelig med nye mannskaper. Frem til det tidspunktet var de gjenværende soldatene midlertidig avgitt til det forente 49. & 55. Tennessee Infanteriregiment.

Ny regimentsfane ble først aktuelt etter at 7. Texas ble gjenopprettet 10. februar 1863. Regimentet var da stasjonert i Port Hudson i Louisana. Garnisonen i Port Hudson var en del av forsvarsdistriktet Department of Mississippi and East Louisiana. Minst to vidt forskjellige typer faner var i bruk i denne regionen tidlig i 1863, men det er ikke påvist at noen av dem ble utlevert til tropper i Port Hudson.

Van Dorn Battle Flag,
utlevert juni - september 1862
(40. Mississippi Infanteriregiment)
Latin Cross/ Missouri Battle Flag,
utlevert ved Vicksburg fronten fra oktober 1862
(1. Missouri Kavaleriregiment)

En annen mulighet er at man fikk laget en ny regimentsfane i Texas, ettersom svært mange av offiserene var hjemme for å rekruttere høsten og vinteren 1862. Men det finnes ingen reelle holdepunkter for å fastslå hva slags fane 7. Texas fikk etter reorganiseringen, så det blir ren spekulasjon.


Army of Tennessee 1863

I september 1863 ble 7. Texas overført til Army of Tennessee i nord-Georgia. Regimentet ble først plassert i generalmajor Bushrod Johnson's divisjon av S. B. Buckner's armekorps, men beholdt etter all sannsynlighet samme fane som de hadde i Mississippi.

12. november 1863 ble 7. Texas imidlertid omplassert til brigader James A. Smith's (senere Granbury's) brigade i Patrick Cleburne's divisjon, Hardee's armekorps. Som nevnt var general Hardee en av de som tidlig utformet en egen fane, og det blå- og hvite flagget var frem til 1864 standard for avdelinger under hans kommando. I november 1863 fikk flere regimenter i Hardee's armekorps utlevert nye faner. Dette var fjerde gang "Hardee-flagget" ble utlevert siden 1861, og hver gang kom de fra en ny produsent. Den vesentligste forskjellen i forhold til første utgave er at duken har fått en hvit kant, samt at den hvite disken er nesten helt rund og plassert midt i sentrum av duken.

Hardee Battle Flag,
4. versjon, utlevert november 1863
(18. Alabama Infanteriregiment)

Hvorvidt 7. Texas fikk ny fane i forbindelse med overføringen er imidlertid ikke sikkert. De fanene som ble utlevert i november 1863 var i hovedsak erstatninger til avdelinger som hadde tapt eller slitt ut sin fane. Dersom 7. Texas hadde sin fane intakt, er det godt mulig de fikk beholde den. (Man kjenner til noen få avdelinger i Hardee's armekorps som ikke brukte det blå- og hvite flagget, i hvert fall i et visst tidsrom.)


Army of Tennessee mars 1864


Av generalene i Army of Tennessee var det ikke bare Hardee som hadde utformet egen fane. Da general Joseph E. Johnston overtok som armesjef innførte han imidlertid lik standard i hele hæren. Fra 1864 skulle alle avdelinger i Army of Tennessee bære det som i ettertid er kjent som selve symbolet på Sydstatene:

Army of Tennessee Battleflag ,
utlevert desember 1863 - mars 1864

Joe Johnston's "Army of Tennessee Battleflag" målte 94 x 137 cm og ble levert av Hærens depot i Atlanta, Georgia. Første gang dette berømte designet ble tatt i bruk var i Virginia i september 1861, og etter hvert fantes det i flere utgaver på forskjellige frontavsnitt - firkantede og rektangulære, med 12 og 13 stjerner, med og uten kanting.

Generalmajor Patrick Cleburne hadde derimot liten sans for Johnston's "enhetsfane". I flere år hadde det blå "Hardee" flagget vært varemerket for Cleburne's menn, og ingen hadde båret det med slik suksess. Johnston gjorde derfor et unntak for regimentene i Cleburne's divisjon, som etter eget ønske fikk beholde sine blå og hvite faner.

Men Cleburne's faner hadde fått hard medfart det siste året, dukene var falmete og skutt i filler. Når Johnston likevel var i gang med å ruste opp hæren, benyttet "Old Pat" anledningen til å bestille nye faner til alle sine regimenter - inkludert 7. Texas. Dermed fikk også Cleburne's divisjon nye faner i mars 1864, men stadig basert på det velkjente blå og hvite designet.

Hardee Battle Flag,
"Cleburne issue", 1. versjon,
utlevert mars 1864 (17. & 18. Texas)

Duken på denne utgaven var som tidligere laget av bomull, men blå fargen lysere enn før. Nå var også den hvite disken i midten nærmest blitt en firkant med avrundede hjørner. Som sedvanlig ble regimentsnavnene malt på den hvite disken med svart skrift.

Hvert regiment fikk selvsagt også anledning til å påføre æresnavn på sin fane, det vil si navnene på viktige slag som regimentet hadde deltatt i. Disse ble vanligvis malt med hvit skrift på den blå duken, over og under den hvite senter disken (noen avdelinger malte også æresnavn på den hvite kantingen). Hittil hadde 7. Texas deltatt i 6 viktige slag: FORT DONELSON - RAYMOND - JACKSON - CHICKAMAUGA - TUNNELL HILL - RINGGOLD GAP. Det er all grunn til å tro at alle disse ble påmalt fanen, i hvert fall hvis man skal dømme etter hva andre regimenter i Cleburne's divisjon hadde av æresnavn (bl.a. 8. & 19. Arkansas).

Verre er det å fastslå hva slags skrift-type som ble brukt, og hvordan æresnavnene ble arrangert på duken. Her er det betydelige forskjeller blant de eksisterende 1864-fanene fra Cleburne's divisjon, også blant regimenter fra samme brigade.

Fra Granbury's Texas brigade er en av 1864-fanene bevart, den tilhørte det kombinerte 17. & 18. Texas Kavaleriregiment (til fots). Dette regimentet hadde imidlertid et annet tjenestemønster (dvs. fra tiden før mars 1864) enn 7. Texas, og har således kun tre æresnavn til felles med "vårt" regiment - Chickamauga, Tunnell Hill, og Ringgold Gap. Dessuten hadde de deltatt i færre slag totalt sett (4) i forhold til 7. Texas. Både skrift og plassering ville nødvendigvis vært annerledes med flere og andre æresnavn.

Blant de 1864-fanene som er bevart fra Cleburne's divisjon er 6. & 7. Arkansas, 8. & 19. Arkansas, 33. Alabama og 5. Confederate. Alle disse har 2-3 æresnavn til felles med 7. Texas, men også flere andre, og dermed et annet arrangement på duken enn det 7. Texas ville hatt.


Army of Tennessee høst 1864

Allerede høsten 1864 måtte flere regimenter i Cleburne's divisjon igjen ha nye faner. Hele ni faner var gått tapt under slagene ved Atlanta (22. juli 1864) og Jonesboro (1. september 1864), andre var redusert til filler i de mange harde kampene i Atlanta felttoget. Minst ett regiment i Granbury's Texas brigade (6. & 15. Texas) fikk ny fane i oktober 1864.

Hardee Battle Flag,
" Cleburne issue ", 2. versjon,
utlevert ca. oktober 1864
(54. Georgia Infanteriregiment)

Liksom forrige utgave i mars er blåfargen lys, men duken måler nå 76 x 96 cm, og har en helt rund sirkel i midten.

Fanen som 6. & 15. Texas Kombinerte Regiment fikk er bevart den dag i dag. Denne har en stor, blå Texas-stjerne festet til den hvite sirkelen i midten. Stjernen fyller nesten hele sirkelen og står svært skjevt. Rundt stjernen er bokstavene T-E-X-A-S brodert på med rød tråd. Midt inni stjernen er det brodert "6th & 15th" med hvit tråd. Det er ingen æresnavn på fanen, selv om nevnte regiment hadde kjempet i mange slag. Kanskje ble det aldri tid og anledning til å male navn på duken.

Det er ukjent hvor mange av Cleburne's regimenter som fikk denne type fane. Etter all sannsynlighet dreier det seg om en erstatning som ble laget til de regimenter som hadde behov for å bytte ut sin fane, og ikke en generell utskifting i hele divisjonen.


Konklusjon

Den klareste konklusjonen man kan trekke om faner tilhørende 7. Texas gjelder den som ble utlevert i mars 1864 (Hardee Battle Flag, "Cleburne issue", 1. versjon). Tekniske data er som følger:

Stoff/ materiale: Bomull

Dimensjoner og farger: Lys blå duk - 78.7 x 96.5 cm (inkl. hvit kant), hvit senter disk - 26.7 x 30.5 cm (firkantet med avrundede hjørner, sydd/ limt på den blå duken på fanens forside), hvit kant - 5 cm (sydd på den blå duken)

Avdelingsnavn: Sannsynligvis 7th TEXAS (første linje) REGT. (andre linje, under første). Malt midt i senter disken med svarte, store bokstaver.

Æresnavn: Plassert kronologisk med start i øvre venstre hjørne (sett i forhold til stangen), mest mulig likt fordelt over og under den hvite senter disken - DONELSON. RAYMOND. (første linje, øverst) JACKSON. CHICKAMAUGA. (andre linje, over senter disken) TUNNELL HILL, TENN. (tredje linje, under disken) Ringgold Gap. (fjerde linje, nederst, med små bokstaver). Malt med hvit skrift på den blå duken, sannsynligvis store bokstaver.

Venstre kant av fanen var laget som en hylse, slik at fanen kunne tres ned på stangen. Forsiden av fanen er den siden som er synlig når stangen er ytterst til venstre. Baksiden av fanen hadde verken hvit senter disk eller påmalte navn av noe slag.


Kilder:

Alan K. Sumrall : - Battle Flags of Texans in the Confederacy (1995)

Time-Life Books (eds.) : - Echoes of Glory: Arms and Equipment of the Confederacy (1991)

Richard Rollins (ed.) : - The Returned Battle Flags (1995)

Howard M. Madaus : - Battle Flags of the Confederate Army of Tennessee (1976)

Philip Katcher :- Flags of the American Civil War vol. 1: Confederate (1992)

Joseph H. Crute :- Emblems of Southern Valor: The Battle Flags of the Confederacy (1987)

www.confederateflags.org

 

til toppen


 


Visit 15th Wisconsin on the Net !